Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest HSV POLSKA sp. z o. o., Łódź, 94-104, ul. Laskowicka 12/20, NIP: 7491833077, tel.: +48 (42) 689 04 16, e-mail: hsv@hsv.pl.

Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest realizacja działalności biznesowej przez Administratora w tym:

  • sprzedaż produktów i usług;
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy;
  • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenie analiz statystycznych i przechowywanie danych dla celów archiwalnych;
  • spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • podejmowanie działań marketingowych, oferowanie produktów i usług oraz zapewnienie należytej obsługi Klientów;
  • zakup produktów i usług oraz poprawna realizacja zawieranych umów;

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane osobowe, podmioty świadczące usługi księgowe, doradztwa prawnego lub usługi ochroniarskie oraz, kiedy jest to niezbędne do realizacji usługi, podmiotom świadczącym usługi projektowe. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską oraz przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie umowy, zawartej pisemnie lub jako zlecenie realizacji usługi, a w przypadku działań marketingowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest pozyskiwanie klientów i sprzedaż produktów i usług.

Dane będą przechowywane przez okres istnienia Państwa relacji biznesowych z Administratorem, a w przypadku działań marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu.

W zakresie monitoringu wizyjnego: Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest zapewnianie bezpieczeństwa osób i mienia przez monitoring wizyjny, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora będący podstawą prawną przetwarzania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do 3 tygodni od nagrania.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do informacji oraz ich sprostowania. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. Jeśli nie podawali Państwo nam danych osobowych, pozyskaliśmy je wówczas z ogólnodostępnych źródeł, takich jak strony internetowe Państwa firm lub zakupionych baz od firm marketingowych.

W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.