Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania detali z EPP oraz innych materiałów wstępnie spienionych. Innowacja procesowa bazować będzie na integracji poszczególnych procesów oraz automatyzacji, robotyzacji i informatyzacji poszczególnych gniazd produkcyjnych.

Rezultatem projektu będzie w pełni zautomatyzowana, skalowana, innowacyjna i przełomowa w skali światowej linia technologiczna cechująca się:

  1. Zwiększeniem wydajności w stosunku do linii standardowych.
  2. Skróceniem czasu procesu.
  3. Ograniczeniem zużycia energii.
  4. Zmniejszeniem poziomu odpadów.
  5. Zminimalizowaniem liczby reklamacji wg wymogów przemysłów zaawansowanych.
  6. Zautomatyzowaniem procesu dla różnych typoszeregów detali.

Wartość projektu: 7 111 078.77 PLN
Wartość dofinansowania: 2 863 843.28 PLN

www.ncbr.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka;